Списък с арбитри и вещи лица към АСТПС

СПИСЪК НА АРБИТРИТЕ КЪМ АСТПС

1. Ангелина Добрева* – икономист
2. Ася Христова* - юрист
3. Ангела Николова* - юрист
4. Александър Пелев -адвокат
5. Виолета Герова* – адвокат
6. Виолета Манолова - икономист
7. Весела Близнакова* - юрист
8. Гергана Тушева* – помощник-нотариус
9. Десислав Данов – юрист
10. Десислава Георгиева - адвокат
11. Деян Добрев - икономист
12. Екатерина Митева* – юрист
13. Елисавета Георгиева - адвокат
14. Иван Мангачев – юрист
15. Ина Петкова* - юрист
16. Калина Миланова* – адвокат
17. Лиляна Гигова* - юрист
18. Любен Прокопиев - адвокат
19. Мартин Вандев – юрист
20. Найден Груев - юрист
21. Николай Островски – адвокат
22. Пантелей Семерджиев* – юрист
23. Петя Свиленова* - юрист
24. Петър Игнатов - юрист
25. Рая Христова* – юрист
26. Снежана Веселинова* – юрист
27. Светослав Калчев* - юрист
28. Таня Петкова* - адвокат


СПИСЪК НА МЕДИАТОРИТЕ КЪМ АСТПС

1. Мартин Иванов – икономист


СПИСЪК НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА КЪМ АСТПС

1. проф. д-р инж. Атанас Андонов Георгиев - строително-технически експертизи
2. Веселин Пенев – машинен инженер, оценка на активи
3. инж. Десислав Радостинов Мераков - строително-технически експертизи
4. Златка Добрева- съдебно-счетоводни и икономически експертизи
5. Иван Груев - цветна металургия, опазване околната среда,
изготвяне на ОВОС
6. Ивайло Петракиев - съдебно-счетоводни и икономически експертизи
7. гл. ас. д-р инж. Димитър Бошнаков - строително-технически експертизи
8. Диана Манева – оценка на активи
9. Деян Попов - оценка на активи
10. Десислава Милушева - оценка на активи
11. Магда Груева - цветна металургия, опазване околната среда,
изготвяне на ОВОС
12. Мирела Гълъбова – съдебно-счетоводни и икономически експертизи
13. Цветомир Колев – автоматика индустриални и управляващи технологии
14. Татяна Данова – строително-технически експертизи
15. Живко Палазов – почеркови експертизи
16. Борислав Станоев – оценка на активи
17. Светлин Карачомаков - съд-счетоводни експертизи
18. Иван Савов - почеркови и експертизи на подпис

Забележка:    Звездичката (*), поставена след името на арбитъра, означава, че той не участва временно в разглеждането на арбитражни дела.