Контакти

град София

бул. "Тотлебен" N 53-55, Регус бизнес център

телефон: 0893 453 939

"Банкова сметка"

Арбитражен Съд за търговски и потребителски спорове
Пиреус Банк
IBAN BG 42 PIRB 8033 1605 0698 26
BIC PIRBBGSF